திருமந்திரம் - 1 மற்றும் 2-ஆம் தந்திரங்கள்.


திருமந்திரம் - 3,4,5 மற்றும் 6-வது தந்திரங்கள்.


திருமந்திரம் - 7,8 மற்றும் 9-வது தந்திரங்கள்.நன்றி: மதுரை தமிழ் இலக்கிய மின்தொகுப்புத் திட்டம்

0 comments:

Followers

Hits Counter

Labels