கல்லாடம் கற்றவனோடு சொல்லாடாதே என்ற பழமொழி எப்படி ஏற்பட்டது என்று தெரிந்து கொள்ள கல்லாடம் படியுங்கள்:)


கல்லாடம்.PDF


நன்றி: www.shaivam.org

0 comments:

Followers

Hits Counter

Labels